Ranking kredytów hipotecznych

W styczniu 2015 roku, na podstawie ankiety porównywarki TotalMoney.pl, wyłoniono 10 banków z najlepszymi ofertami kredytów hipotecznych. Trzy pierwsze miejsca zajęły kolejno: ING Bank Śląski, Bank BGŻ i Bank BPH.

Założeniem ankiety był kredyt hipoteczny na 30 lat, dla osoby samotnej z 20-to procentowym wkładem własnym, na mieszkanie za 151 600 zł. Kwota kredytu wynosiłaby więc 121,3 tys zł.

ING Bank Śląski zaproponował ratę równą w wysokości 558,32 zł . Oprocentowanie kredytu w skali roku wyniosłoby 3,70%. Prowizja za jego udzielenie nie byłaby pobierana. Na całkowity koszt kredytu składają się: odsetki (79 696,37 zł ), ubezpieczenie na życie (1 061,63 zł), koszt ustanowienia hipoteki i PCC (319,00 zł), wycena nieruchomości (300,00 zł) i ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania (4 163,02 zł). Po zsumowaniu wychodzi więc 85 540 zł kosztu całkowitego kredytu. Jest to najniższa, a tym samym najbardziej atrakcyjna kwota spośród wszystkich, deklarowanych przez banki biorące udział w rankingu. Warunkiem otrzymania takiego kredytu jest założenie konta osobistego w Banku ING oraz comiesięczne zasilanie go kwotą minimum 2000zł. Należy również skorzystać z programu ubezpieczeniowego Opcja ŻYCIE lub Bezpieczny Kredyt STANDARD/PREMIUM.

Równie ciekawą ofertę przedstawił Bank BGŻ. Tam rata też wynosiłaby 558,32 zł a oprocentowanie w skali roku 3,70%, jednak byłaby już pobierana prowizja w wysokości 3,00%. Całkowity koszt kredytu klarowałby sie na kwotę 88 156 zł, w czym brane pod uwagę : odsetki (79 697,23 zł), prowizja (3 639,00 zł), koszt wpisu i wykreślenia hipoteki (odpowiednio 200 zł i 100 zł), koszt zmiany hipoteki (150 zł), PCC od ustanowienia hipoteki (19 zł), ubezpieczenie nieruchomości (4 080 zł) i jej wycena (270,60 zł). W tej ofercie wymagane byłoby założenie konta bardzo osobistego w Banku BGŻ i zasilanie go wpływami oraz ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych („Pewny Dom”).

Trzecie miejsce w rankingu zajął Bank BPH, proponujac atrakcyjną ratę w wysokości 540 zł i niskie oprocentowanie w skali roku, wynoszące 3,41%. Prowizja nie byłaby pobierana. Koszt całkowity kredytu hipotecznego, po podliczeniu jego składowych, okazałby się jednak trochę wyższy niż w dwóch pozostałych bankach. Wyniósłby 88 350 zł, w czym zawarto: odsetki (73 495 zł), ubezpieczenie na życie (825 zł), ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu (2 594 zł), ubezpieczenie nieruchomości (123 zł), wycena nieruchomości (300 zł) i koszt ustanowienia zabezpieczenia (217 zł). Należy do tego doliczyć koszt konta osobistego (19,99 zł miesięcznie) oraz opłatę za używanie karty kredytowej (10 zł miesięcznie). Warunkiem otrzymania kredytu w Banku BPH jest posiadanie Maksymalnego Konta i zasilanie go środkami, a także podpsianie umowy o kartę kredytową FAIR lub MasterCard GOLD i wykonwynie comiesiecznych transakcji na kwotę przynajmniej 500 zł.

Należy pamiętać, że każdemu kredytobiorcy inna oferta może wydawać się lepsza. Wybór kredytu hipotecznego jest na tyle poważną sprawą, że przy jego wyborze nie należy kierować się jedynie ogólnym rankingiem. Warto porównać kilka ofert różnych banków, umówić się na rozmowę z doradcą i dopiero wtedy, biorąc pod uwagę własną sytuację finansową, podjąć decyzję.