Odwrócony kredyt hipoteczny

Ustawa o odwróconej hipotece jest dosyć świeżym tematem, bo przyjęta została przez Sejm w dniu 12 września 2014 roku. Aktualnie niewielu klientów jest nią zainteresowanych, dlatego banki nie śpieszą się z wprowadzaniem takiej usługi do swojej oferty. Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny i dla kogo jest przeznaczony?

Odwrócony kredyt hipoteczny polega na wzięciu kredytu, dla którego zabezpieczeniem będzie własna nieruchomość. Co więcej, bank zgłosi się po tę nieruchomość dopiero po śmierci kredytobiorcy. Będzie on zatem dostawał pieniądze w comiesięcznych ratach bądź jednorazowo, wedle umowy, a dopiero kiedy umrze, nieruchomość stanie się własnością banku. Istnieje jednak okres 12 miesięczny, w którym spadkobiercy klienta będą mogli spłacić mieszkanie wraz z odsetkami i tym samym zatrzymać je. Nieruchomość może być również spłacona przez samego klienta w momencie trwania umowy. Musi on zapłacić kwotę dotychczas otrzymaną wraz z odsetkami. Choć nie ma limitu wiekowego, oferta ze względu na swoją specyfikę skierowana jest raczej do osób starszych. Dodatkowe miesięczne dochody mogą być bardzo istotnym dopełnieniem emerytury, która często sama w sobie nie jest wystarczająca.

Jak wygląda podpisywanie umowy o odwrócony kredyt hipoteczny? Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na szczęście oferty odwróconej hipoteki nie będą udziałem instytucji pozabankowych. Zdolność kredytowa nie będzie wymagana, ponieważ zabezpieczeniem jest już sama nieruchomość. Daje to zatem możliwość wsparcia finansowego osobom z niskimi zarobkami, emeryturami czy rentami. Klient nie będzie miał zbyt wielu obowiązków. Powinien jednak zadbać o odpowiednie ubezpieczenie mieszkania, głównie od zdarzeń losowych, a także regularnie płacić rachunki i podatki związane z zamieszkiwaniem. Jakiekolwiek rażące zaniedbanie bądź celowe doprowadzenie do zniszczenia nieruchomości może wiązać się z rozwiązaniem umowy i koniecznością natychmiastowej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Odwrócony kredyt hipoteczny to dobry sposób na poprawienie sytuacji materialnej zwłaszcza osób starszych, przebywajacych na emeryturze i posiadających niskie dochody. Ze względu na częsty brak zdolności kredytowej takich osób, nie mieliby oni możliwości otrzymania zwykłego kredytu. Seniorzy nadal niechętnie podchodzą do takich ofert, które zresztą bardzo powoli pojawiają się na rynku. Powodów jest wiele. Warto jednak pamiętać, iż ustawa o odwróconej hipotece powstała po to, by chronić kredytobiorców, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie.