Mieszkanie dla młodych czyli dla kogo?

Program „Mieszkanie dl Młodych” to pomoc od państwa dla ludzi, którzy zdecydowali się kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Pomoc ta polega na dofinansowaniu wkładu własnego w kredycie hipotecznym. Brzmi nieźle, ale jak to wygląda w praktyce?

Każdy, kto chciałby wziąć udział w programie MDM, musi przejść szczegółową weryfikację. Weryfikacja ta jest dosyć żmudnym procesem, ponieważ istnieje wiele wymogów koniecznych do spełnienia, aby zostać zakwalifikowanym do programu. Przede wszystkim musi to być osoba w wieku do 35 roku życia. Jeśli do programu występuje małżeństwo, to obowiązuje wiek młodszego małżonka. Osoba taka nie może też posiadać praw do innego mieszkania, ani teraz, ani w przeszłości. Mieszkanie, które planuje kupić, powinno pochodzić z rynku pierwotnego i nie wykraczać poza 75 m2. W przypadku, gdy chce kupić dom, nie może on mieć więcej niż 100 m2. Trochę inny metraż obejmuje nieruchomości dla rodzin z minimum trojgiem dziećmi. Mieszkanie może mieć wtedy maksymalnie 85 m2 a dom – 110 m2. Kredyt hipoteczny, zaciągnięty z tego tytułu, powinien obejmować co najmniej 50% ceny mieszkania i być na okres minimum 15 lat. Określone są również wymagania cenowe mieszkań w zależności od lokalizacji.

Wcześniej wspomniana weryfikacja osoby ubiegającej się o zakwalifikowanie w programie MDM odbywa się po złożeniu przez niego wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt i innymi dokumentami, takimi jak: pisemne oświadczenie o nieposiadaniu na własność innego mieszkania, pisemne zoobowiązanie do rozwiązania umowy najmu (w przypadku najmu innego lokalu), pisemne oświadczenie gwarantujące, że nabywany lokal ma zaspokoić wyłącznie osobiste potrzeby mieszkalne oraz pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała lokal w ramach własnej działalności gospodarczej, że nabywca mieszkania jest pierwszą osobą, która je zasiedli.

Wszystkie te dokumenty należy złożyć w wybranym przez siebie banku biorącym udział w programie MDM. Następnie bank zweryfikuje zdolność kredytową. W przypadku pomyślnej weryfikacji i zakwalifikowania do programu, dalsza procedura związana z dofinansowaniem odbywa się przy współpracy banku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie, jakie można otrzymać w przypadku pomyślnej weryfikacji, obejmuje dopłatę do 50 m2 lub dopłatę do wkładu własnego dla singli i bezdzietnych małżeństw (10%) oraz osób i małżeństw z co najmniej jednym dzieckiem (15%). Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych 5% na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego dla osób, którym urodziło się trzecie dziecko. Dofinansowanie może też dotyczyć dopłaty liczonej w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.

W roku 2015 w Programie MDM pojawiło się kilka zmian. Przede wszystkim wzrosły dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Od teraz w programie MDM będą mogły uczestniczyć również spółdzielnie mieszkaniowe, które mają z góry ustaloną cenę lokali. Zwiększyła się też lista mieszkań objętych programem a także poszerzono grono osób, które mogą zostać współkredytobiorcami. Program MDM planowo będzie istniał do 2018 roku.